Studiebidrag

När du studerar kan du låna av staten. Lånen går under beteckningen studiebidrag eller studielån. Den myndighet som beviljar studielån är Centrala Studiestöds Nämnden, CSN. Studielånet består av två delar, en del som du lånar och en del som du får. Den del som du får kallas studiebidrag. För att få studiemedel så måste du studera. Du får inte tjäna för mycket pengar vid sidan av dina studier.Det finns många regler som gäller studiemedel.
På CSN hemsida så hittar du information om vilka regler som gäller, samt hur man söker studiemedel.

Ofta går det bra att låna av mamma och pappa.
För att klara av att studera så måste du ha en fungerande ekonomi. Se till och sök studiemedel i tid. Det kan ta veckor innan pengarana betals ut.

Akuta ekonomiska problem

Låna pengar

Bidrag

Äta smart

Övrigt