skuldsanering

En viktig grundregel är att avtal ska hållas. Skulder ska betalas enligt avtal. Detta gäller alla skulder.

Med skuldsanering menas, att en svårt skuldsatt person under När man satt sig i en situation man inte själv kan komma ur så behöver man hjälp vissa förutsättningar, helt eller delvis, kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder. Man ska normalt under flera år försökt reda upp sin ekonomi utan att lyckats. Det ska inte vara troligt att man lyckas reda upp sin situation under överskådlig tid. Man kan endast genomgå en skuldsanering en gång i sitt liv.

Från första januari 2007 gäller en ny skuldsaneringslag i Sverige. Den nya lagen gör det enklare att ansöka om skuldsanering. Du ansöker om skuldsanering på en särskild blankett hos din lokala Kronofogdemyndighet. Kronofogdemyndigheten har tagit fram en broschyr som ger information om hur man ansöker om att få en skuldsanering. Du hittar broschyren här.

Viktiga länkar

Länk till Konsumentverket
Länk till kronofogden
Skuldsaneringslagen i sin helhet

Akuta ekonomiska problem

Låna pengar

Bidrag

Äta smart

Övrigt