Försäkringar behöver man

De flesta hushåll har flera försäkringar. Den vanligaste försäkringen är hemförsäkring. Spara aldrig genom att inte teckna en hemförsäkring. Välj dock den försäkring som är billigast. Villkoren mellan försäkringarna kan skilja en del. Läs alltid igenom villkoren noga innan du tecknar dig för en försäkring. En sak som ofta skiljer mellan försäkringarna är självrisken.

En vanligt problem är att man är överförsäkrad. Dvs man har flera försäkringar som täcker samma sak. Man kanske har en hemförsäkring via fackavgiften samtidigt som man har tecknat en egen försäkran.

Man bör med jämna mellanrum se över kostnaden för sina egna försäkringar. Försäkringsbolagen ändrar med jämna mellanrum villkoren och kostnaden för sina försäkringslösningar. Den försäkring som igår var bäst och billigast kan idag var dyrast och ha sämst villkor.

Nyckelordet är att med jämna mellanrum utvärdera de försäkringar man har.
Exempel på försäkringar som många hushåll tecknar:

  • Hemförsäkring
  • Barnförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Bilförsäkring
  • Livförsäkring
Akuta ekonomiska problem

Låna pengar

Bidrag

Äta smart

Övrigt