Checkkredit

Att ha en checkkredit är enkelt och farligt. Det krävs att du har ett ekonomiskt sinne för att klara av att inte använda krediten varje månad.

En situation som inte är helt ovanlig är att du varje månad ligger minus hela checkkrediten när lönen kommer. Har du lika står checkkredit som lön så ligger du på noll på kontot när du får din lön. Om du märker att du inte klarar av att inte utnyttja krediten på det sätt som det var tänkt, betala av den och avsluta krediten.


Ränta: Hög. Ibland tar banken ut en avgift varje gång du använder krediten. Oavsett hur mycket av krediten du använder.
Rekommendation: Kan vara bra, ha dock endast en liten kredit, max halva månadslönen
Lånebelopp: 5000 – 50 000kr

Femhundralappar, det är lätt att låna lite, för att sedan låna mer
Det är lätt att låna lite grann på krediten. Så lätt att det nästan inte märks.

Akuta ekonomiska problem

Låna pengar

Bidrag

Äta smart

Övrigt