Bostadsbidrag

Det är lätt att ta reda på om du har rätt till bostadsbidrag.
Använd Försäkringskassans bostadsbidragsuträknare.
Du hittar den här.

Du kan endast få bostadsbidrag om du har barn, är värnpliktig eller studerar. Det finns fler krav som du måste uppfylla gällande inkomst och ålder. Du hittar all information på försäkringskassans hemsida.
Länk till försäkringskassan.

Akuta ekonomiska problem

Låna pengar

Bidrag

Äta smart

Övrigt